(Leestijd: 2 - 3 minuten)
1 1 1 1 1 Rating 3.13 (30 Votes)

Blog therapeutisch werken met paarden

De mens vliegt al meer dan veertig jaar naar de maan en sinds het tweede millennium begint hij stilaan te verzuipen in allerhande technologische snufjes, maar wanneer hij met een paard geconfronteerd wordt, is niets van dat alles nog van tel. Ofwel overvalt hem een enorm gevoel van angst voor dit majestueuze dier, ofwel krijgt hij de onweerstaanbare drang om het aan te raken, te strelen en op zijn rug te gaan zitten. Waarom? Niemand kan het verklaren, maar het vertelt iets over de eeuwenoude, magische relatie tussen de mens en deze edele viervoeter.

Carry Goossens – De paardenluisteraar.

 

De vorige maanden waren zware maanden: mijn creativiteit werd uitgedaagd! Shalima, Roxanne, Armani, Dance waren ziek! Alleen Malina, Merlin, Famke en Ginger kon ik inzetten in het therapeutisch werk. Wat doen zij?

Paarden zijn kuddedieren en prooidieren. Hen werd geleerd om via de zintuigen gevaren te ontdekken en ernaar te handelen. Een paard is een prooidier dat in een ‘moment-op-moment’-realiteit leeft en heel gemakkelijk kan aangezet worden tot vlucht- of vechtgedrag, wanneer het nog maar vermoedt dat er zich een roofdier (of algemeen gevaar) schuilhoudt in de omgeving.

Dit betekent dat zij een enorm sensitief vermogen hebben om elke discrepantie in ons zijn te voelen en tot uitdrukking te brengen. De omgang met paarden is een spiegel voor onszelf die we of kunnen laten liggen of die ons dichter bij ons innerlijk ZIJN kunnen brengen. Paarden liegen niet, zij vertellen altijd de waarheid over hoe ze zich voelen. Zij hebben niet te maken met de druk om zich sociaal aan te passen, om te presteren, om zich sociaal aanvaardbaar te gedragen, om te voldoen aan het verwachtingspatroon van een maatschappij, van een omgeving. Wij echter hebben geleerd om een verschil te maken tussen uiterlijke gedragsuitingen en innerlijke roerselen.

 

Paarden voelen deze onharmonieuze manier van handelen.

 

Malina beslist op dat moment om het roer over te nemen: zij wordt de leider. Malina vraagt om duidelijk leiderschap. Eens ze weet wat haar positie is, kan je met haar stappen, en handelen. Wanneer zij het leiderschap opneemt, stapt zij met jou de hele piste rond. Zij beslist … jij volgt ….

Merlin daarentegen blijft staan. Zij wacht tot wanneer je duidelijk, in volle vertrouwen, met kracht vertelt wat zij moet doen. Indien het te onduidelijk is, reageert ze enorm vervelend. Indien het jouw krachtige aanwezigheid mist, blijft ze wachten tot wanneer je overtuigd bent van jezelf.

Je krijgt een spiegel voorgehouden. Het is aan jou om ermee aan het werk te gaan. Zoals ik al zei, ligt de druk op sociaal maatschappelijk vlak enorm hoog: iedereen wil perfect zijn. Dit is ook de boodschap die we doorgeven aan onze kinderen. En om een verklaring te vinden voor het ‘imperfect’ zijn, gaan we labelen! Vele mensen krijgen rust op het moment dat de label geplaatst wordt: de verklaring is er. Hoe erg is het niet om door druk van de maatschappij te moeten constateren dat jouw kind niet is zoals het gemiddelde kind. Welk gemiddelde kind? Bestaat het gemiddelde kind? Hoe ziet die eruit? Bestaat er niet iets als het uniek zijn van het individu?

Een paard ziet het individu! Een paard ziet/voelt de uiterlijke en de innerlijke discrepantie, niet de gebreken! Zij dagen ons uit of zelfs dwingen ons om ons aan een bepaalde ervaring over te geven en op zoek te gaan naar de innerlijke krachtbron zodat bepaalde barrières of blokkades overwonnen kunnen worden.