(Leestijd: 1 - 2 minuten)
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 “Elk individu de kans bieden om via coaching met en door paarden te werken aan volledige zelfontplooiing”

Elk individu:

Elk blijft een individu en is uniek. Omdat elkeen uniek is in zijn manier van ‘zijn’, omdat elkeen emotioneel bereikbaar is vanuit zijn eigen benadering, gebeurt onze coaching via verschillende, individueel afgestemde, invalshoeken. Al deze invalshoeken hebben echter ‘het paard’ als gemeenschappelijk gegeven.

De kans bieden:

Sommige individuen hebben al een hele zoektocht achter de rug vooraleer ze bij ons terecht komen. Ze weten het niet meer en vragen zich af wat er met hen aan de hand is. Wij willen de rust aanbieden om de zoektocht en de weg naar zichzelf terug in te slaan. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid bieden dat wij actief de volgende stappen in de zoektocht begeleiden.

via coaching:

Coaching, een specifieke vorm van begeleiding, is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De coach speelt hierbij enkel een ondersteunende rol, de coachee gaat door een actief leerproces waardoor het geleerde beter verankerd wordt.

met en door paarden:

Het paard laat zien wanneer het innerlijke niet overeen stemt met het uiterlijke: onze gedachten en gevoelens spelen zich af in een innerlijke belevingswereld, en worden geprojecteerd via de uiterlijke omgevingswereld. Dikwijls krijgen we de reflectie vanuit de uiterlijke omgevingswereld terug naar de innerlijke belevingswereld. Het spel projectie/reflectie wordt helemaal zichtbaar in de omgang met paarden: gedachten/gevoelens worden geprojecteerd naar het paard, het paard reflecteert deze terug naar de mens.

werken aan:

De bedoeling van coaching is uitdrukkelijk dat de coachee in beweging komt en zelf het heft in handen neemt om de eigen ontwikkeling verder uit te bouwen. Coaching is dus een heel actieve manier van leren die inzet vraagt van de coachee.

volledige zelfontplooiing:

Het ontwikkelingsproces voor elk individu (kind of volwassene) willen we zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hiermee wordt bedoeld dat men individueel kennis en inzicht krijgt in de eigen talenten en werkpunten, dat men kennis en inzicht verwerft in de wereld rondom zich, dat men ‘tools’ aangereikt krijgt om zich in zijn ‘ZIJN’ te manifesteren in zijn ‘OMGEVING’.