(Leestijd: 4 - 7 minuten)
1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Coaching kinderen filosofie puzzelstukjes

 • Wij zien onze kinderen zo graag als Uniek, als begaafd, als iemand die in onze maatschappij zijn plek zal vinden. Dat is ook zo: elk kind is uniek en is begaafd, elk op zijn eigen manier, elk met zijn eigen unieke eigenschappen.
  Waarom houden we dan zo weinig rekening met de mogelijkheden van onze kinderen?
 • Wij kennen ook allemaal het fenomeen dat wat we op een bepaalde manier bereiken bij het ene kind, bij het andere kind niet lukt op diezelfde manier. Wij zijn ervan overtuigd dat elk kind het recht heeft op een begeleiding die het meest aansluit bij zijn specifieke begaafdheid.
  Waarom passen we onze werkwijzen niet meer aan zodat elk kind op zijn manier kan evolueren?
 • Wij willen onze kinderen zo goed mogelijk zien ontwikkelen tot een begaafde, ontwikkelde, zelfzekere, evenwichtige volwassen persoonlijkheid.
 • Elk kind heeft het recht om zich emotioneel veilig te voelen in zijn ontwikkeling naar volwassenheid.
 • Elk kind heeft het recht om te groeien naar volwassenheid. Het zelfvertrouwen groeit naarmate ze slagen in hun ondernemingen: hoe meer slaagkansen, hoe groter hun motivatie. Wanneer we met kinderen werken, werken we aan dit vertrouwen, werken we eveneens aan zelfwaarde en zelfkennis.

Mijn werking is gebaseerd op een geïntegreerd geheel van de 4 componenten:

 • Alles vertrekt vanuit een geborgen en emotioneel veilig gevoel. Kinderen moeten zich goed voelen in hun ontwikkelingsproces. De sfeer, de omgeving, mijn aanpak nodigt hen uit om op een rustige manier te werken rond hun werkpunten.
  Hiervoor gebruik ik als extra ondersteuning Bachbloesems.
 • De werkstrategie die ik opbouw is gebaseerd op een stapsgewijze aanpak, met zoveel mogelijk zintuiglijke invalshoeken afhankelijk wat het kind nodig heeft. We werken met zoveel mogelijk materialen, met zoveel mogelijk schema's, ... zodat het kind integreert wat aangeboden wordt. Hiervoor gebruik ik als extra ondersteuning mijn paarden. Zij zijn hiervoor opgeleid en weten perfect wat ze moeten doen.
 • De kennis die ik aanbied is zodanig gestructureerd en aangepast aan het kind dat hij/zij geen enkel probleem ondervindt om deze mee te volgen. Voor de oudere bied ik mijn kennis van studeren aan. Samen doorlopen we de verschillende fasen van leren studeren ( zoals ook omgevingsfactoren, planning) om uiteindelijk tot het studeren zelf te komen. Hiervoor gebruik ik als extra ondersteuning: stappenplannen, werkschema's, structuren, ...
 • Uiteindelijk is het de bedoeling om met wat geleerd wordt in de beschermde omgeving naar buiten te komen. Telkens opnieuw bekijken we samen het resultaat en wordt geëvalueerd wat we moeten bijschaven.

Mijn doel: De kinderen te begeleiden in hun proces naar een zelfbewust individu, die vol vertrouwen de wereld instappen met hun mogelijkheden en hun talenten, maar die ook gewapend zijn met zelfvertrouwen en zelfkennis, met inzichten en strategieën om te compenseren.

Het klavertje vier

Alles vertrekt vanuit ‘het klavertje vier’ of vanuit ‘mijn piramide’.Coaching kinderen klavertje vier

Om balans te vinden in ons leven, in het uitbouwen van de talenten, hebben we een samenwerking nodig tussen de vier componenten. Samenwerking krijg je door inzicht in wie je bent, welke talenten, welke werkpunten ( jouw innerlijke belevingswereld). Bij elkeen werkt dit verschillend: bij de ene persoon ligt de nadruk op het handelen terwijl bij de andere de nadruk ligt op de gevoelens. Een inzicht in de samenwerking, in de beïnvloeding, in de vicieuze cirkel, maakt dat we meer greep krijgen op onze levenservaringen en we meer kunnen groeien naar een gebalanceerd leven waarbij we dichter tot onszelf komen.

Elkeen is geboren met zijn talentenpakket, elkeen heeft zijn eigen uniciteit. Welke naam we er ook op kleven, de talenten zijn aanwezig!! Soms zitten ze bedolven onder pakken stof. Het is aan ons om ze te vinden. In de begeleiding van kinderen zoeken we samen naar de talenten en geven we ‘tools’ om met de werkpunten om te gaan. Vanuit ‘het klavertje vier’ wordt gekeken welke de sterkte punten zijn en welke praktisch niet / onvoldoende gebruikt worden. Het onbekende schrikt altijd af, we voelen de onzekerheid opkomen. Met hulpmiddelen kunnen we aansterken en meer balans vinden in de tegendelen.

4 stappen

logo coaching kinderen

Elke begeleiding bestaat uit 4 stappen, die of chronologisch gebruikt worden, in sommige cases door elkaar lopen :

 

 

 1. Emotionele veiligheid en welbevinden
  1. het kind moet zich goed voelen hier op dit terrein, bij mij
  2. het kind moet zich veilig weten bij de situatie
  3. het kind moet zich veilig voelen bij paarden
  4. het kind moet zich veilig voelen bij zichzelf
  5. groeien naar vertrouwen.
  Deze fase is de basis en komt telkens weer terug. Gedurende de begeleiding proberen we telkens opnieuw de grenzen van vertrouwen te verleggen. Elke andere fase moet opnieuw vastgelegd worden door terug te komen bij het basisvertrouwen : vertrouwen in zichzelf, veiligheid bij zichzelf, geborgenheid door zichzelf !
  Extra ondersteuning in dit proces gebeurt via Bachbloesem.
   
 2. Kennis rond zichzelf t.o.v. de buitenwereld
  In deze fase maak ik gebruik van visuele voorstellingen zoals het klavertje vier, zoals stappenplannen, zoals individuele werkmappen.
   
 3. Handelen
  1. Via de paarden krijgen we inzicht in het actie-reactie proces. We leren zien op welke manier we anderen kunnen beïnvloeden, op welke manier sommige situaties ontstaan.
  2. Inzicht in ons innerlijke belevingswereld, inzicht in de uiterlijke omgevinsfactoren maken het handelen gerichter.
  3. Een van de hulpmiddelen hierbij zijn ook de executieve functies die de slaagkansen van het handelen verdubbelen.
  4. Bij de executieve functies start ik met de 5 basisfuncties :
   1. Stop/ start
   2. Onthouden
   3. Controle
   4. Focus
   5. Starten.
    Vooral de kampen zijn gericht op deze 5 functies, die dan ook gekoppeld worden aan ondersteunende zintuigen. Deze zintuigen maken dat er een handvat gegeven wordt om de 5 stappen te integreren in het handelingsproces.
   6. De uitbreidende functies bestaan dan uit :
    1. Planning
    2. Organisatie
    3. Timing
    4. Doelgerichtheid ( op langere termijn en ook eerder bekeken naar functionaliteit)
    5. Flexibiliteit
    6. Metacognitie ( zit ook verweven door het gebruik van ‘het klavertje vier’)
      
 4. Metacognitie – Zelfbeeld – Zelfwaarde

Wanneer we kunnen verwoorden hoe we in elkaar zitten, met onze werkpunten en onze talenten, wanneer we kunnen vertellen wat we nodig hebben om ons gelukkig te voelen, zijn we een hele stap opweg naar ontplooiing en balans. Onszelf kunnen aanvaarden in ons totale ‘zijn’ en onze handelingen kunnen afstemmen indien nodig, is essentieel om ‘gelukkig te zijn’. Vandaar ook onze missie : elk individu de kans bieden om via coaching met en door paarden te werken aan volledige zelfontplooiing.

Denken en doen

Paarden hebben een zeer sterk energetisch zintuig : zij voelen de discrepantie tussen innerlijk en uiterlijk indien deze er is. Wat je denkt is wat je doet ! Of anders :wat je doet is wat je denkt ! Daarmee wordt bedoeld dat je in je gedachten, met je emoties, in je lichaamsbewustzijn, verbonden bent met de handeling. De handeling wordt uitgevoerd met een volledige samenwerking vanuit de 4 invalshoeken.

Paarden reageren : of door niks te doen, of door de leiding over te nemen, …. Afhankelijk van paard tot paard wordt de spiegel die voorgehouden wordt, anders geuit. Dan is het aan jou, als persoon, om de confrontatie aan te nemen en de weg van de ontdekking in te slaan, of de confrontatie te ontkennen en te negeren.

De werking met paarden start telkens met een voorbereidingsfase, de oefeningen naast of op het paard en het afsluitmoment.

De voorbereidingsfase kan inhouden dat er gepoetst wordt, of er taken gedaan worden rond de verzorging of onderhoud van het paard. Daarna gaan we werken met het paard of naast of op.

Het schema geeft een heel bondig overzicht van het werken met paarden.


Coaching schema overzicht werken met paarden

Het paard als partner

Wanneer we op het paard werken, wordt telkens opnieuw gekeken naar de balans : links – rechts samenwerking. Via ademhaling, lichaamsoefeningen, veranderingen in tempo/ richting/ ruimte wordt telkens weer gewerkt aan balans (zowel innerlijk als uiterlijk).

Frustraties, woede, angsten worden aangepakt door onszelf te leren voelen, te leren ontspannen, te leren tot rust te brengen.

Zowel wandelingen als oefeningen in de piste komen aan bod . De oefeningen zijn gebaseerd op een combinatie van dressuur (paardrijden) en natural horsemanship. Alle paarden werken opgetuigd met een touwhalster.

We werken met het paard als partner, als vriend. We vragen en kijken welke reactie gegeven wordt. Vanuit deze reactie bouwen we verder. We leren een interactie uit te bouwen met de omgeving.